Vår vårdfläta

Med stöd i vår vårdfläta/vårdkedja erbjuder vi individanpassade helhetslösningar med individens behov och utveckling i centrum. Vi gör det utifrån övertygelsen om att hållbara resultat kräver sammanhållna och flexibla satsningar, över tid.

  • Vi erbjuder integrering av olika insatser såväl som möjligheten att växla mellan insatser –  i en vårdfläta.
  • Samt möjligheten att föra kunskapen om ungdomen vidare, från en insats till nästa insats – i en vårdkedja.