Vårdfläta

Med stöd i vår vårdfläta/vårdkedja erbjuder vi individanpassade helhetslösningar med individens behov och utveckling i centrum. Vi gör det utifrån övertygelsen om att hållbara resultat kräver sammanhållna och flexibla satsningar, över tid.

  • Vi erbjuder integrering av olika insatser såväl som möjligheten att växla mellan insatser –  i en vårdfläta.
  • Samt möjligheten att föra kunskapen om ungdomen vidare, från en insats till nästa insats – i en vårdkedja.

Funderar du över vilket behandlingsalternativ som bäst svarar mot din ungdoms behov och önskemål?

Hör av dig till vår placeringsrådgivning för en fri konsultation.

Placeringsrådgivning

Läs mer om våra specifika insatser

HVB
LSS
Stödboende
Familjebehandling