Samskapa – ”skapa utveckling tillsammans”

Företagsnamnet bygger på vår övertygelse om att utveckling skapas tillsammans. I vår organisation är det ett pågående och ömsesidigt arbete med våra ungdomar, dennes professionella- och privata nätverk samt med våra uppdragsgivare.

Vårt samskapande inbegriper också värdeskapande tillsammans med andra samhällsaktörer; så som myndigheter, utbildningsinstitut, föreningar samt andra välfärdsaktörer och intressenter. Vår ambition är att bidra till den svenska välfärdens utveckling.

Vår vision

”Att få utsatta ungdomar att förstå och realisera sin fulla potential”

Vår verksamhetsidé

Vi skapar mervärde för Sveriges kommuner genom att möjliggöra för utsatta barn, unga och familjer att leva sin potential. Vi erbjuder individanpassade helhetslösningar och använder allas samlade erfarenhet och kunskap när vi samskapar utveckling GENOM individen. Vårt arbete ska ge mätbara och hållbara resultat som gör skillnad på riktigt.

Att samskapa med andra

Vi på Samskapa tror att Sverige behöver mer gränsöverskridande samarbete för att hantera vår gemensamma välfärdsutmaning. Vi vill bidra genom att innovera med offentliga, idéburna- och privata organisationer samt med forskarsamhället. Tillsammans kan vi forma och omforma framtidens välfärdstjänster för högre kvalité och effektivitet, till nytta för alla.

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon.”  

Søren Kierkegaard

 

”Never doubt that a small group of thoughtful, committed individuals can change the world. Indeed, it’s the only thing that ever has.”

Margaret Mead