HVB-hem

Våra HVB-hem i Skåne och Blekinge vänder sig till pojkar och flickor, 13 till 20 år, som behöver utveckla ett mer konstruktivt beteende, både för sin egen och för sin omgivnings skull. Barnet eller ungdomen kan ha speciella kognitiva förmågor, vilket ytterligare kan ha försvårat för ungdomen att förstå sig själv och för omgivningen att förstå beteendet.

Våra HVB-hem:

Samskapa HVB 1 – erbjuder sex platser i centrala Hörby.

Samskapa HVB 2 – erbjuder fem platser i Åkarp, utanför Malmö.

Samskapa HVB 3 –  erbjuder fem platser i centrala Hörby.

Samskapa HVB 4 – erbjuder en plats i Sölvesborg.

Samskapa HVB 5 – erbjuder fyra platser i Gärds Köpinge.

Samskapa HVB 6 – erbjuder två platser i Tollarp.

Samskapa HVB 7 – erbjuder två platser i Tollarp.

Samskapa enskilt HVB – erbjuder två enskilda och separata platser i Tollarp.

hvb-hem team S1
hvb-hem team S2

Funderar du över vilket behandlingsalternativ som bäst svarar mot din ungdoms behov och önskemål?

Hör av dig till vår placeringsrådgivning för en fri konsultation.

Arbetssätt

Vår filosofi är relationell, systemisk och inriktad på egenmakt. Det innebär att vi fokuserar på relationen och på att bygga förtroende och tillit, samt på att involvera viktiga delar i det professionella- och privata närverket. Vidare innebär det att vårt arbete sker GENOM individen, vilket innebär att delaktighet är en integrerad del av arbetssättet.

I verksamheten arbetar vi efter det processbaserade konceptet ”möjliggöra utveckling GENOM individen”.  Processen kvalitetssäkrar vårt arbete GENOM ungdomen via fyra faser, som avslutas när ungdomen flyttat ut och tagit nästa steg i sin utveckling.  Konceptet är en hybrid av vår behandlingsfilosofi och uppfyllandet av kraven i SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete).

Alla våra insatser syftar till att frigöra ungdomens potential och skapa förutsättningar för ett gott liv och en fungerande vardag för både ungdomen och dennes omgivning.

Verksamheten bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

Personal och bemanning

Våra HVB-hem har både en föreståndare och en teamledare, samt fyra till sex heltidsanställda behandlare. Personalens utbildning består av 2-3 årig eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, de flesta med mångårig erfarenhet av behandling för barn och unga inom ramen för SoL.

Bemanningen består av minst två personal alla dygnets vakna timmar.

Kontaktpersoner

teamledare hvb-hem catarina rapp

Samskapare & Teamledare S1
Catarina Rapp
Tfn: 070 – 922 57 96
Maila Catarina

teamledare hvb-hem andreas kjellner

Samskapare & Teamledare S2
Andreas Kjellner
Tfn: 073 – 855 33 81
Maila Andreas

teamledare hvb-hem bahman amirani

Samskapare & Teamledare S3
Bahman Amirani
Tfn: 073 – 404 04 08
Maila Bahman

föreståndare hvb-hem rebecca wiahl

Samskapare & Föreståndare S1, S2 & S3
Rebecca Wiahl
Tfn: 073 – 376 49 74
Maila Rebecca

Kontaktpersoner

teamledare catarina rapp

Samskapare & Teamledare S1
Catarina Rapp
Tfn: 070-1483882
Maila Catarina

Samskapare & Teamledare S2
Andreas Kjellner
Tfn: 073-8553381
Maila Andreas

Samskapare & Teamledare S3
Bahman Amirani
Tfn: 073-4040408
Maila Bahman

Samskapare & Föreståndare S1, S2 & S3
Rebecca Wiahl
Tfn: 073-3764974
Maila Rebecca