Placeringsrådgivning

Samskapas placeringsrådgivning bemannas av ett team med lång erfarenhet av behandling för barn, unga och deras familjer. Vi erbjuder rådgivning och konsultation i samband med placering eller vid förfrågan om matchande insatser. Här får du förslag på insatser inom Samskapa, eller andra vårdlösningar utanför Samskapa. Målet är att tillsammans hitta det behandlingsalternativ som bäst svarar mot varje individs behov och önskemål.

  • Behandling i reguljärt HVB
  • Behandling i litet till enskilt HVB
  • Behandling på hemmaplan
  • Behandling i familjehem
  • Insats på LSS 9.8
  • Insats i förstärkt stödboende

Kontaktpersoner

verksamhets- och affärsutvecklare mathias johnson

Placeringsrådgivare
för alla insatser

Mathias Johnson
Tfn: 070 – 960 96 56
Maila Mathias

vd daniel oja

Placeringsrådgivare
för alla insatser

Daniel Oja
Tfn: 070 – 880 08 52
Maila Daniel

Placeringsrådgivare
för HVB, LSS och stödboendet

Mohammad Aoudi
Tfn: 073 – 530 56 56
Maila Mohammad

Placeringsrådgivare
för familjehem

Veronica Tiger
Tfn: 0735 – 323869
Maila Veronica

Vill du att vi kontaktar dig?