Behandlingsinsatser i familjehem

Många av de barn och unga som placeras idag har flera uppbrott bakom sig. Vår mission är att ”möjliggöra utveckling GENOM ungdomen” för de som av olika anledningar inte kan vara kvar i sin ursprungsfamilj, för att de ska få stanna och växa hos oss.

På Samskapa har vi framgångsrikt arbetat med SHFB-modellen (Strukturerad?Hemmabaserad?FamiljeBehandling) i Öppenvården. Detta är en hemma- och teambaserad familjebehandlingsmodell som möjliggör en stor variation av behandlingsupplägg utifrån behoven i systemet.

Modellen är avsedd att möta de olika behov som kan uppstå i relation till ett barn eller ungdom med social problematik, med eller utan kognitiva nedsättningar, och dennes familj och anhöriga.

Detta koncept tar vi nu vidare in i familjehemsvården och adderar därmed ännu en kvalificerad insats i familjehem till vår vårdfläta. Behandling i familjehem syftar precis som övriga tjänster till att möta och utveckla barn och unga inom Samskapas målgrupp.

Vår filosofi är relationell, systemisk och inriktad på egenmakt. Det innebär att vi fokuserar på relationen och på att bygga förtroende och tillit.

Familjehemmen erbjuder tillitsfulla relationer, psykologisk trygghet och delaktighet till familjelivet, vilket är den nödvändiga bas som annat utvecklings- och/eller behandlingsarbete vilar på. Familjehemmen bildar team med familjehemskonsulenten och de professioner som behövs i varje specifikt ärende. De vi kan tillsätta i teamet är, Barn- och ungdomspsykiater, Psykolog, Psykoterapeuter med KBT, DBT och Familjeterapi, Sjuksköterska med psykiatriinriktning, Familjebehandlare, Ungdomsbehandlare och Skolcoach.

Alla våra insatser syftar till att möjliggöra att utsatta barn och unga förstår och realiserar sin fulla potential. Mao ett gott liv och en fungerande vardag för både dem och dess omgivning.

Verksamheten bygger på principer från?FN:s barnkonvention?samt Socialstyrelsens riktlinjer

Behandlingsinsatser i familjehem