Samskapas placeringsrådgivning bemannas av ett team med lång erfarenhet av behandling för barn, unga och deras familjer.
Vi erbjuder rådgivning och konsultation i samband med placering eller vid förfrågan om matchande insatser.
Här får du förslag på insatser inom Samskapa, eller andra vårdlösningar utanför Samskapa.
Målet är att tillsammans hitta det behandlingsalternativ som bäst svarar mot varje individs behov och önskemål.
Behandling i reguljärt HVB
Behandling i familjehem
Behandling i litet till enskilt HVB
Insats på LSS 9.8
Behandling på hemmaplan
Insats i förstärkt stödboende

Mathias Johnson
Placeringsrådgivare för alla insatser

Daniel Oja
Placeringsrådgivare för alla insatser

Veronica Tiger
Samskapare & Versamhetschef Familjehem

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn(Obligatoriskt)
Kommun(Obligatoriskt)