professionell integrerad behandling 

ETT NYTT SÄTT ATT SE PÅ BEHANDLING

Professionell integrerad behandling (PIB) innebär att Samskapa tar det fulla ansvaret för att integrera de insatser barn och ungdomar behöver för att få en ökad social förmåga och förbättrad livskvalitet.

Med utgångspunkt i individens situation ser vi till att utforma en behandlingslösning där vi arbetar parallellt med social problematik, psykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, skolgång samt familj och nätverk. 

Läs mer >>>

SVARET PÅ EN SAMHÄLLSUTMANING 

Vi ser en utveckling i samhället där psykiatriska diagnoser blir vanligare och psykisk ohälsa ökar. Denna utveckling landar i olika delar hos socialtjänsten, BUP och i skolan. Inte minst innebär det stora påfrestningar för anhöriga. Alla gör insatser för att hjälpa till men utan en fungerande samordning uteblir resultaten, särskilt i allvarliga fall. Alla har ett ansvar för sin del, men ingen ansvarar för helheten. Professionell integrerad behandling (PIB) är Samskapas sätt att ta sig an denna utmaning.  

Läs mer >>>

VI ERBJUDER PIB I OLIKA INSATSFORMER

RÅDGÖR MED OSS OM VILKEN SOM PASSAR BÄST 

070 – 960 96 56

Behandling på HVB

Insatsen sker i ett boende med personal dygnet runt i en behandlande miljö med möjlighet till anpassade tillsynslösningar.

Behandling i hemmet

Insatsen sker i det egna hemmet där föräldrarna får konsulentstöd och vi kopplar in ett behandlingsteam.

Behandling i familjehem

Insatsen sker i ett erfaret och kunnigt familjehem som får konsulentstöd och vi kopplar in ett behandlingsteam.

Stödboende

Insatsen sker i egen lägenhet med stöd av en kvalificerad kontaktperson. Kontaktpersonen har tillgång till handledning och specialistkompetens.

LSS-boende

Insatsen sker i ett boende med personal dygnet runt i en omvårdande miljö med möjlighet till anpassade tillsynslösningar.