Vi sätter individen i centrum

Samskapa erbjuder stöd och behandling till utsatta barn, unga & deras familjer.
Vi drivs av vår vision; ”att få utsatta ungdomar att förstå och realisera sin fulla potential”. 

 

Placeringsrådgivning
ungdom med meningsfull fritid

Våra målgrupper

Vi vänder oss till barn och unga som behöver utveckla ett mer konstruktivt beteende, både för sin egen och för sin omgivnings skull. Barnet eller ungdomen kan ha en nedsatt kognitiv förmåga, vilket ytterligare har försvårat för ungdomen att förstå sig själv och omgivningens förståelse för beteendet.

Darryl Mccormack – Samskapare

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur a ultricies neque, eget scelerisque.”

Vår målgrupp

Vår målgrupp

Vi vänder oss till barn och unga som behöver utveckla ett mer konstruktivt beteende, både för sin egen och för sin omgivnings skull. Barnet eller ungdomen kan ha speciella kognitiva förmågor, vilket ytterligare kan ha försvårat för ungdomen att förstå sig själv och för omgivningen att förstå beteendet.

 Simon – Samskapare

”Never give up, great things take time”

 

Vår målgrupp
ungdom med meningsfull fritid

Vi skapar utveckling tillsammans, vi Samskapar!

alla samskapare kickoff 2019

Samskapare

På Samskapa är vi medvetna om hur avgörande vår personal är för att möjliggöra utveckling GENOM våra ungdomar och familjer.  Vi är övertygade om att vi når längre om vi använder allas samlade erfarenhet och kunskap i utvecklingsarbetet, därav företagsnamnet och anledningen till att vi kallar oss samskapare.

Vi inspireras av KASAM i relation till alla individer. Då vi menar att meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är viktiga ingredienser för att skapa en god arbetsmiljö och hållbara behandlingsresultat. Vi söker ständigt efter medarbetare som drivs och inspireras av att ”samskapa” i en KASAM-inspirerad arbetsmiljö.

Darryl Mccormack – Samskapare och HR-ansvarig

”Be the change you wish to see in the world”

Om Samskapa

Från riskzon till friskzon

Med stöd i vår vårdfläta/vårdkedja erbjuder vi individanpassade helhetslösningar med individens behov och utveckling i centrum. Vi gör det utifrån övertygelsen om att hållbara resultat kräver sammanhållna och flexibla satsningar, över tid.

Från riskzon
till friskzon

Med stöd i vår vårdfläta/vårdkedja erbjuder vi individanpassade helhetslösningar med individens behov och utveckling i centrum. Vi gör det utifrån övertygelsen om att hållbara resultat kräver sammanhållna och flexibla satsningar, över tid.

HVB
LSS
Stödboende
Familjebehandling