Kontakta oss på Samskapa

Daniel Oja
VD

Mathias Johnson
Verksamhetsutvecklare

Darryl McCormack
HR ansvarig

Emil Magnusson
Kvalitetsutvecklare

Mohammad Aoudi
verksamhetschef HVB, LSS och Stödboende

Johanna Quvang
verksamhetschef HVB, LSS och Stödboende

Veronica Tiger
verksamhetschef familjehem och öppenvård

Sara Lindstein
Behandlingsansvarig

Martin Adelbris
IT

Annika Malmberg
Ekonomi ansvarig