PIB Personal

En central del av PIB är det dagliga arbetet med ungdomarna som görs av behandlingsassistenter, kontaktpersoner eller ett familjehem.

Varje möte med en vuxen har betydelse för ungdomarnas utveckling. Möten där ord som bemötande, empati, förebild och närvaro gör skillnad. Vi vet att vardagens mellanmänskliga möten rätt hanterade är behandlande – möten där relation är minst lika viktigt som metod.

För att vi och vår personal ständigt ska bli bättre på dessa viktiga möten arbetar vi med att utveckla vårt ledarskap, med nära handledning och med återkommande kompetensutveckling.

Vi kallar våra medarbetare för Samskapare. Våra Samskapare har olika roller, kompetens och bakgrund. Tillsammans blir vi ett dynamiskt och jättestarkt gäng som alla har det gemensamma att de bidrar till att hjälpa de barn och ungdomar som kommer till oss.

.