Samskapas placeringsrådgivning bemannas av ett team med lång erfarenhet av behandling för barn, unga och deras familjer.
Vi erbjuder rådgivning och konsultation i samband med placering eller vid förfrågan om matchande insatser. Här får du förslag på insatser inom Samskapa,
eller andra vårdlösningar utanför Samskapa. Målet är att tillsammans hitta det behandlingsalternativ som bäst svarar mot varje individs behov och önskemål.

 

–  Behandling i reguljärt HVB

Behandling i familjehem

Behandling i litet till enskilt HVB

Insats på LSS 9.8

Behandling på hemmaplan

Insats i förstärkt stödboende

Mathias Johnson
Placeringsrådgivare för alla insatser

Lorem ipsum..

Daniel Oja
Placeringsrådgivare för alla insatser

Lorem ipsum..

Mohammad Aoudi
Placeringsrådgivare för HVB, LSS och stödboendet

Lorem ipsum..

Veronica Tiger
Samskapare & Versamhetschef Familjehem

Lorem ipsum..

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn(Obligatoriskt)
Kommun(Obligatoriskt)