Placering

Samskapas placeringsrådgivning bemannas av ett team med lång erfarenhet av behandling för barn, unga och deras familjer. Vi erbjuder rådgivning och konsultation i samband med placering eller vid förfrågan om matchande insatser. Här får du förslag på insatser inom Samskapa, eller andra vårdlösningar utanför Samskapa. Målet är att tillsammans hitta det behandlingsalternativ som bäst svarar mot varje individs behov och önskemål.”

Händer som symboliserar hur vi bemöter våra nya medarbetare 

och 

Kontaktpersoner

Mathias Johnson
Tfn: 070-9609656
Maila Mathias

Daniel Oja
Tfn: 070-880 08 52
Maila Daniel

Mathias Johnson Tfn: 0709 609656 Maila Mathias

Daniel Oja Tfn: 070-880 08 52 Maila Daniel