familj och privat nätverk - Samskapas team - Professionellt nätverk - socialsekreterare