Behandlingsfamiljer sökes!

Nu söker vi er som har tid och engagemang för barn och unga som har stora behov och som inte kan bo hemma hos sina föräldrar.

Vi söker stabila och trygga vuxna som har erfarenhet av familjehemsvård och/eller barn och ungdomar med stora behov av omsorg, struktur och trygghet.

Uppdraget kommer att matchas utifrån din familj, intresse och erfarenhet. Det innebär att du tillsammans med ett behandlingsteam arbetar för att uppnå de mål som ställs upp tillsammans med socialtjänsten, för det placerade barnet.

Som stöd för er som familjehem i uppdraget med placeringen finns ett behandlingsteam som stöttar i samarbetet med externa aktörer såsom skola, sjukvård och socialtjänst, samt i kontakten med barnets biologiska nätverk. Vid behov erbjuds också det placerade barnet/ ungdomen en egen behandlingsinsats.

Innan familjehemsuppdraget påbörjas behöver vi göra en familjehemsutredning. Det innebär hembesök, uppvisande av registerutdrag samt inhämtande av referenser. Efter genomförd utredning kommer vi tillsammans fram till vilken typ av uppdrag som kan vara aktuellt för er.

Kontaktperson

Samskapare & Samordnare Familjehem

Lena Nilsson
Tfn: 070 – 148 38 81
Maila Lena

Du är självklart välkommen att höra av dig med frågor innan utredningen påbörjas samt under utredningens gång.

Välkommen med din intresseanmälan!